Περιστρεφόμενος Καυστήρας  70 – 300 kW

Στάνταρ εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • φλάντζα στερέωσης (στερέωση του καυστήρα στον λέβητα)
  • χοάνη πέλλετ
  • πρόσθετα αξεσουάρ και μονάδες για τον ελεγκτή

Περιστρεφόμενοι Καυστήρες 

Κοχλίες Pellet

Πίνακες Ελέγχου 

Ψηφιακοί Ρυθμιστές